Gaelscoil Nás na Ríogh

Feirm ar scoil - cuairt ó Agriware

Tháinig feirm soghluaiste ar scoil inniu.
08-September-22
Feirm ar scoil - cuairt ó Agriware
Aineoin an bháisteach bhí lúcháir orainn ar fad nuair a tháinig an feirm soghluaiste ó Agriaware ar cuairt orainn. Bhí an feirmeoir Tom an- eolach agus sásta insint dúinn faoin lao, an caora, na sicíní agus na gandal. Bhí an gabhar beagán ar mire agus scrios na muic an talamh ach cén dochar? Fásfaidh an féir arís.Tá an feirmeoireacht an tábhachtach do mhuintir na hÉireann, dár gcultúr, don timpeallacht agus don ghéilleagar. Tá ardmheas agus buíóchas tuilte ag gach duine a oibríonn go crua chun bia blasta a chur ar fáíl dúinn.
Despite the rain, we were all so excited when the Agriaware mobile farm visited the school. Tom the farmer was very knowledgeable and happy to tell us all about the calf, the sheep, the chickens, and the geese. The goat was a bit crazy and the pigs destroyed the ground but what harm? The grass will grow again. Farming is very important to the Irish nation, to our culture, environment and our economy. We highly respect and are are thankful for all who work the land to provide us with tasty food.
No events found
20-Sep-2022
Tá muid ag ceilliúradh 20 blian i mbliana
19-Sep-2022
Grúpa leanaí agus Tuistí Meán Fómhair 2022
08-Sep-2022
Bhí rang 6 ag glacadh páirte i gclár teilifíse le Abú Media agus TG4.
Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.
045 898 766
Enquire
Location
© 2022 Gaelscoil Nás na Ríogh