Gaelscoil Nás na Ríogh

Taithí Oibre

Taithí Oibre

Taithí Oibre i nGaelscoil Nás na Ríogh

Gach bliain tugaimid deis do dhaltaí atá san idirbhliain teacht ar thaithí oibre linn. Baineann na daltaí an tairbhe as an taithí seo agus iad ag cabhrú i múinteoirí sna seomraí ranganna agus ag déanamh tascanna ar nós fótacóipeáíl, lannádóireacht agus stialladh. Is gá do dhaltaí idirbhliana litir a chuir ag an scoil ag cur iad féin in aithne , ag míniú cén fáth gur mhaith leo teacht ar thaithí oibre linn agus na dátaí atá said ar fáil. Glacfar le iarratais í nGaeilge amháin agus tugtar tús áite d’iardhaltaí. Ní ghlactar le aon iarrataisí ó thuismitheoirí de dhaltaí idirbhliana!

Cuirimid taithí oibre ar fáil do dhaoine atá ag treanáil chun a bheith ina CRS ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na riachtannaisí a bhaineann le grinnfhiosrú,agus moltóirí agus go bhfuil Gaeilge líofa ag an iarrthóir.

Is gá d’ábhar CRS litir a chuir ag an scoil ag cur iad féin in aithne , ag míniú cén fáth gur mhaith leo teacht ar thaithí oibre linn agus na dátaí atá said ar fáil. Glacfar le iarratais í nGaeilge amháin agus tugtar tús áite do bhaill dár scoilphobail.

Each year we provide a work experience programme to transition year (TY) students. The transition year student benefit immensely from this programme helping teachers in the classroom and undertaking tasks such as photocopying, laminating and shredding. Transition year students should apply to the school in writing introducing themselves, explaining why they would like work experience at the school and give the date on which they are available. Applications will be accepted in Irish only and preference will be given to past pupils. No applications are accepted from parents of transition year students!

Work experience is also provided for those who are training to become an SNA on the condition that referee and Garda vetting requirements are met. Applicants must have fluent Irish.

SNA students should apply to the school in writing introducing themselves, explaining why they would like work experience at the school and give the date on which they are available. Applications will be accepted in Irish only and preference will be members of our school community.

M. Anita

No events found
29-Apr-2021
1. Dea nuacht ar son na scoile! Tá an Coiste na dTuistí tar éis 20 raca rothar a fháil dúin ionas gur féidir le níos mó páistí rothaíocht ar scoil is a
26-Apr-2021
Bhí na daltaí ag obair go díograsach ar ghairdín na scoile le cúpla seachtain anuas.
Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.
045 898 766
Enquire
Location
© 2021 Gaelscoil Nás na Ríogh