Gaelscoil Nás na Ríogh

Ógras

Ógras

Thosaigh club Ógras sa scoil i 2006 agus táimid ag feidhmiú fós agus ag dul ó neart go neart. Buaileann an club le chéile gach dara Céadaoin agus bíonn foireann na scoile ag obair go deonach leis an gclub mar chinnirí. Is féidir le daltaí ó Rang 3-6 freastal ar an gclub. Bíonn níos mó éileamh nó áiteanna i gcónaí ach tugtar tús áite dona daltaí a fhreastlaíonn ar champa samhraidh Ógras i mí Iúil. Bíonn sport, ealaín, cócaireacht, cluichí boird, ceardlann agus turasanna ar siúl againn. Níos mó eolas le fail ag www.ogras.ie

An Ógras club was founded at the school in 2006 and we are still in operation and going from strength to strength. The club meets every second Wednesday and the school staff work on a voluntary basis as club leaders. Children from Rang 3-6 may attend the club. Demand always exceeds the amount of places available but first preference is given to children who attend Ógras’ summer camp in July. Activities include sport, art, cooking, board games, workshops and trips. More information is available from www.ogras.ie

Múinteoir Anita

Dec 11
2023
Scoil Dúnta
Dec 14
2023
Dráma na Nollag
Dec 19
2023
Naíonáin Bheaga + Naíonáin Bheaga - Moat Theater - Elfie Saves Christmas
Dec 21
2023
Daidí an Nollag ar cuairt- páistí ag caitheamh geansaí Nollag
15-Mar-2023
Ceol agus Drámaíocht ó Sheachtain na Gaeilge
13-Feb-2023
Seo na físeanna Youtube ó Nollaig 2022
01-Feb-2023
Bhí ceiliúradh Lá Fhéile Bríde againn ar an Mháirt, 01/02/2023
Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.
045 898 766
Enquire
Location
© 2023 Gaelscoil Nás na Ríogh