Gaelscoil Nás na Ríogh

GSNR 2002 - 2022

Tá muid ag ceilliúradh 20 blian i mbliana
20-September-22
GSNR 2002 - 2022

Oíche Chéiliúradh san Osprey ar an 16 Meán Fómhair 2022

Bhí ocáid galánta againn san Oprey ar an Aoine 16 Meán Fómhair le 20 bliain de Ghaelscoil Nás na
Ríogh a chéiliúradh. Chuir na múinteoirí ceol ar fáil chun fáilte a chur roimh gach duine. Ba mhór an
onór dúinn ionadaithe ón bhForas Pátrúnachta, Gaeloideachas, Ógras , Gael-Choláiste Chill Dara, CLG
Nás na Ríógh, NEPS agus Glór na nGael a bheith inár láthair. Rinneadh bronnadh speisialta ar
Mhúinteoir Anita, bhaill de choiste bunaithe na scoile, cathaoirleach agus iar-chathaoirligh na scoile,
cathaoirligh agus iar-chathaoirligh Coiste na dTuistí, ár dtiománaí bus scoile Tom Cross agus Deborah
Anthony, seoid an fhoireann scoile. Bhi sé iontach iardhaltaí, iarthuismitheoirí agus tuismitheorií
reatha maraon leis an bhfoireann a fheiceáil ag baint taitneamh as an ocáid. Bhain gach duine sult as
an oíche agus táímid ag tnúth le céiliúradh 2042 cheana féin. Ár mbuíochas speisialta do Mhúinteoir
Eileanóir, Múinteoir Diarmuid agus Anne as ucht cabhrú leis an gcéiliúradh a eagrú.

We had a spectacular celebration on Friday 16 September to celebrate 20 years of Gaelscoil Nás na
ríógh. Teachers provided music to welcome all our guests. It was a great honour for us to have
representatives from An Foras Pátrúnachta, Gaeloideachas, Ógras, Gael-Choláíste Chill Dara, NEPS,
Naaas GAA and Glór nan Gael present. Presentations were made to Múinteoir Anita, members of the
school’s founding committee, chairperson and previous chairpersons of the school, chairperson and
previous chairpersons of Coiste na dTuistí, our school bus driver Tom Cross and Deborah Anthony,
the jewel of our school staff. It was wonderful to see past pupils, past parents, present parents as
well as the staff having fun. Everyone enjoyed the night immensely and we are looking forward to
2042 already! Special thanks to Múinteoir Eileanóir, Múinteori Diarmuid and Anne for helping
organising the celebration.

No events found
15-Mar-2023
Ceol agus Drámaíocht ó Sheachtain na Gaeilge
13-Feb-2023
Seo na físeanna Youtube ó Nollaig 2022
01-Feb-2023
Bhí ceiliúradh Lá Fhéile Bríde againn ar an Mháirt, 01/02/2023
Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara.
045 898 766
Enquire
Location
© 2024 Gaelscoil Nás na Ríogh